Tab-tangenter vid användning av ett tillgänglighetsanpassat systemstöd

Bättre arbetsmiljö med tillgänglighetsanpassade IT-system

Tillgänglighet i ett bredare perspektiv betyder tillgänglighet och användbarhet för personer med olika typer av funktionsvariationer när det gäller information, produkter, tjänster och miljöer. Här berättar vi mer om hur er verksamhets IT-system kan anpassas för ökad tillgänglighet.

Med ett tillgänglighetsanpassat IT-system kan alla användare använda systemet på ett självständigt sätt. När alla resurser och kompetenser kan tas till vara ökar inte bara kvaliteten på arbetsmiljön, det ger även ett mer humant arbetsklimat där människors olikheter är en tillgång.

Det lönar sig att arbeta för tillgänglighet

Kravställare, systemansvariga och systemutvecklare har mycket att tänka på men som tur är finns det gemensamma lagar och tillgänglighetsdirektiv att förhålla sig till beroende på typ av verksamhet och ändamål. När webbsidor och mobila applikationer byggs på rätt sätt och när riktlinjerna i WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) följs, blir systemen tillgängliga för alla via webbläsare, telefoner och externa hjälpmedel.

Att tillgänglighetsanpassa ett IT-system handlar i korthet om att göra det möjligt för personer med funktionsvariationer att använda systemet på ett självständigt sätt. Här delar vi med oss av några anpassningar som ökar tillgängligheten för alla typer av administrationssystem:

  • Enkel navigation. Det ska finnas ett tydligt flöde, när du tabbar dig fram ska ordningen på delsteg vara logiska. Alla funktioner ska vara åtkomliga utan datormus. Komplettera även systemet med logiska kortkommandon.
  • Alternativa textbeskrivningar. Alla element (fält och symboler) som visas ska ha tydlig rubriksättning. Att lägga till alternativa textbeskrivningar för bilder och andra icke-textuella element gör det möjligt för användare med synnedsättning eller andra funktionsvariationer att förstå innehållet på sidan.
  • Textbaserade alternativ till multimedia. Att inkludera textbaserade alternativ till multimediaelement som video och ljudklipp gör det möjligt för användare med hörselskador eller andra funktionsnedsättningar att förstå innehållet.
  • Anpassningsbart. Att erbjuda anpassningsmöjligheter såsom större textstorlek, justerbara färger och annan tillgänglighet kan hjälpa användare med funktionsnedsättningar att använda systemet på ett självständigt sätt.
  • Testa systemet med personer med funktionsvariation. Att testa systemet med personer med funktionsvariationer kan hjälpa till att identifiera eventuella brister och behov av förbättringar. Ett första steg kan även vara att använda Narrator (PC) eller VoiceOver (Mac) för att få en känsla av hur systemet upplevs vid syntolkning.

 

Ta del av vårt senaste kundcase med Sympati AB där Per-Olof Andersson berättar om hur han som synskadad arbetar i SwedeTimes system.

 

Vill du veta mer om tillgänglighetsanpassningar utifrån särskilda behov? Kontakta oss så berättar vi mer om möjligheterna med Swedetime!

Relaterade nyheter