kompetens-bemanning

Ett schemasystem som håller reda på medarbetarnas kompetenser är ett oumbärligt hjälpmedel inom bemanningsbranschen. Men när bemanningen behöver effektiviseras ökar kraven och du behöver se till fler parametrar. Med SwedeTime kan du filtrera, sortera och prioritera på det som är viktigt för din verksamhet, så att du snabbare kan fatta rätt beslut.

De flesta digitala schemasystem har en funktion som håller reda på lagar och avtal, anställningsformer och kompetenser. Men när omvärlden kräver effektivare bemanning och smartare schemaläggning behöver du se till fler parametrar än så. Vad som är viktigast beror på branschen och verksamhetens mål. Därför erbjuder vi flera funktioner som kan anpassas efter ditt behov.

Vad är viktigt för din verksamhet?

Inom industrin till exempel, kan rotation vara bra för medarbetarnas arbetsmiljö, medan det i en annan bransch är viktigt med kontinuitet. Som inom vård- och omsorg, där det finns ett tydligt samband mellan kontinuitet och ökad trygghet hos brukarna. På ett särskilt arbetspass kan en viss språkkunskap vara en fördel.

Det finns både krav och önskemål – och oftast har varje verksamhet sina egna behov. I SwedeTime har vi löst detta genom sökbara fritextfält och flexibiliteten att själv välja vilka parametrar som ska premieras. 

 

Kompetenser i systemet

På användaren kan du fylla i personalens kompetenser. Det kan exempelvis vara om den anställde har körkort, vilka utbildningar personen har och vilka språk personen talar.

I listan över användare, schemat och rapporter kan du enkelt filtrera fram vilka användare som har en viss kompetens.

På varje pass kan du markera vilka kompetenser som krävs för passet, eller vilka kompetenser som är meriterande. De medarbetare som saknar en eller flera av de kompetenser som passet kräver rödmarkeras inför bokning.

Komptens_Bemanning

Hitta rätt kompetens snabbt

När du lägger ett schema i SwedeTime kan du välja vilka kompetenser som krävs för respektive pass, och vilka kompetenser som är meriterande. De medarbetare som saknar kompetenserna som krävs rödmarkeras i bokningsläget. Med Poängsystemet kan du sortera medarbetarna utifrån kompetenser eller andra parametrar som du önskar ska premieras.

Läs mer om SwedeTimes poängsystemet här

Låt en bokningsrobot göra 70% av jobbet

Det uppskattas att 70% av alla pass är standardpass, pass som är enkla och icke kritiska att bemanna. Med vår bokningsrobot SweBot kan denna typ av pass bemannas automatiskt, både på strategisk nivå och dag för dag, med vikarier exempelvis. Genom minskad administration finns det mer tid till att hantera de mer krävande passen.

Se fler funktioner som effektiviserar bemanningen här