personal_poängsystem

Poängstyrd bokning – vilka värden är viktigast för er verksamhet? 

Vid bemanningsplanering är det en självklarhet att kunna sortera fram vilka medarbetare som uppfyller kraven för respektive uppdrag. Men när det kommer till prioritering, att avgöra vem som är mest lämpad för passet, kan andra värden spela en viktig roll. Här berättar vi mer om hur funktionen Poängstyrd bokning hjälper dig att prioritera vem som lämpar sig bäst för uppdraget.

För att kunna boka in en medarbetare på ett arbetspass behöver oftast vissa kriterier uppfyllas. Det kan till exempel vara att medarbetaren ska:

  • Vara behörig till enheten/avdelningen/kunden som är aktuell
  • Ha de kompetenser som passet kräver 
  • Ha en aktiv anställning under det datumet passet ligger på

De medarbetare som uppfyller kriterierna kan sedan rangordnas med hjälp av ett poängsystem, där den med högst poäng anses som den mest meriterade och bör då vara den som bokas in på passet. I bokningsläget kan du som behörig administratör även se hur många poäng varje medarbetare har och vad som ligger till grund för poängen. Vad som ger poäng är upp till dig som kund att bestämma. Till exempel så kan det vara bra att en vikarie som varit på en förskola tidigare återkommer nästa gång behovet uppstår, eller inom hemtjänsten, där kontinuitet är en av de viktigaste parametrarna för brukarens trygghet.

Här är några exempel på vad som kan poängsättas:

  • Utbildningar
  • Egenskaper, erfarenheter, kompetenser
  • Hur mycket medarbetaren har jobbat på enheten/avdelningen/kunden tidigare 
  • Lägst schemalagd tid (för att uppnå jämn passfördelning)
  • Ställt upp och jobbat obekväma tider/storhelger
  • Visat intresse för pass men inte bokats

Automatiserad bokning 

Poängsystemet ligger till grund för hur vår bokningsrobot SweBot prioriterar medarbetarna. Roboten försöker alltid boka den med flest poäng.

Vill du veta mer om vilka funktioner som kan frigöra tid för dig? Kontakta oss för en demo.

Relaterade nyheter