Karlstads Universitet

Karlstands Universitet använder SwedeTime för bemanning av tentamensvakter. Viktiga funktioner för vakterna är att kunna ange tillgänglighet/ej tillgänglighet för jobb, anmäla frånvaro och en tydlig överblick av pass, salar och vilka andra vakter de ska arbeta tillsammans med på respektive pass.

Några av våra kunder