Närakuter SLSO

Region Stockholm bemannar lokala akutmottagningar samt husläkarjourer med läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.

Några av våra kunder