Saferoad

Saferoad är en ledande tillverkare och distributör av trafiksäkerhetsprodukter i Sverige. De gör livet på vägen säkrare, oavsett om du kör, cyklar eller går. Saferoad använder SwedeTime för schemaläggning av vakter och utmärkningsansvariga vid asfaltering, vägbyggen och sprängning. Med seriepass kan de enkelt boka in en och samma person på en hel serie av arbetspass.

Några av våra kunder