Säffle

Säffle kommun använder SwedeTime för hantering av korttidsbemanning inom bildning och sociala sektorn.

19 augusti 2021 stod det klart att Internetplatsen blir ny leverantör av IT-system för hantering av timanställd och vikarierande personal inom verksamheterna vård och omsorg samt skola i Säffle kommun. Projektet innefattar bland annat att centralisera och organisera kommunens HR-enhet för korttidsbemanning och implementering av bemanningssystemet SwedeTime.

— Vi har sedan länge sett att kommunen haft ett stort behov av en central överblick över vår korttidsbemanning. Genom att upphandla ett nytt bemanningssystem fick vi våra behov tillgodosedda. Vi ser fram emot en kvalitetssäker hantering av vår korttidsbemanning och ett användarvänligt system som alla kan hantera, säger Pamela Dahlin, HR-chef på Säffle Kommun.

SwedeTime kommer att hantera cirka 450 medarbetare som är spridda över hela kommunen. Tidigare har varje enhet i kommunen arbetat enskilt med bemanning och rekrytering utifrån eget behov. Men med en nyupprättad bemanningsenhet på kommunen, och med SwedeTime som systemstöd kommer administrationen kring kommunens korttidsbemanning bli både mer effektiv och mer kvalitetssäker. Uppdraget har möjlighet att sträcka sig i sex år.

— Vi är glada att ha fått detta förtroende från Säffle Kommun och ser fram emot ett nära samarbete där kommunens behov och önskemål blir tillgodosedda på bästa sätt, säger Ida Bidevind, vd på Internetplatsen i en kommentar.

Säffle kommun har cirka 15 500 invånare och är beläget invid Vänern i Värmlands län. 1951 fick Säffle stadsprivilegier och blev i och med det Sveriges yngsta stad. I Säffle finns både större multinationella företag och små- och medelstora företag inom olika verksamhetsområden. Säffle har även uppmärksammats för sin satsning på fibernät till kommunens landsbygd.

 

Några av våra kunder